diumenge, 28 de febrer de 2010

Edició multipistes a Informàtica de 4t d'ESO

Competències bàsiques treballades.

Es contribueix de manera plena a la competència referida al tractament de la informació i competència digital.

Així mateix, es contribueix a l’adquisició de la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic mitjançant el coneixement de l’entorn informàtic i a través del l’adquisició de destreses tècniques per interactuar amb aquest en el desenvolupament de diversos processos i activitats.

La contribució a l’autonomia i iniciativa personal s'ha desenvolupat mitjançant una metodologia activa que, com en altres àmbits de l’educació tecnològica, ha emprat processos que han permès una necessària aportació personal.

L’adquisició de la competència social i ciutadana s'ha potenciat a la primera part de l'activitat, on els alumnes han treballat en parelles o grups de tres i s'han hagut de posar d'acord sobre com fer l'enregistrament.

La contribució a la competència en comunicació lingüística es realitza mitjançant l’adquisició de vocabulari específic, ja que els alumnes han hagut de traduir un text del català a l'anglès.

La contribució a la competència per aprendre a aprendre es materialitza amb l’ús d’estratègies de resolució de problemes on, després d’adquirir els coneixements necessaris, és imprescindible una tasca de significació d’aquests per abordar el projecte.

Desenvolupament de l'activitat.

L'activitat s'ha duit a terme amb alumnes de 4t d'ESO que fan Informàtica, a més un d'aquest grups segueix el programa de seccions europees en anglés. Els continguts estan inclosos dins el curriculum de la matèria. L'activitat que havien de fer és:
Farem feina en parelles:

1. Enregistrau el text que es mostra més avall.

3. Eliminau els silencis al començament i a la cua de l'enregistrament.

4. Aplicau diferents efectes.

5. Desau el projecte amb l'extensió de l'Audacity (".aup") a la vostra carpeta H. Exportau també un arxiu a format .mp3 i guardaula a la mateixa carpeta. RECORDAU QUE L'AUDACITY GENERA AUTOMÀTICAMENT UNA CARPETA AMB EL MATEIX NOM QUE L'ARXIU QUE HA D'ANAR EN TOT MOMENT AMB L'ARXIU.

6. Feu un muntatge amb una música de fons i almenys 3 efectes de so intercalats (heu de generar silencis i intercalar el efectes en aquests espais). Exportau-lo a MP3 i comprimiu-lo en un arxiu .zip. Si no poguessiu exportar-lo a MP3, comprimiu la carpeta de dades juntament amb l'arxiu .aup, els quals han d'estar en una mateixa carpeta amb el vostre nom. Després, pujau l'arxiu al lloc de Moodle corresponent. Guardau-lo també a la vostra carpeta del servidor FTP.

7. El treball l'heu de lliurar abans de les 12:00 hores del dilluns 22 de febrer.