dilluns, 22 de febrer de 2010

La Caputxeta i el llop

El meu projecte està pensat per treballar-se al 2n cicle de l'ESO / 1r de batxiller. La idea és que es pugui treballar en llengua francesa. La temporalització seria:
0 sessió: presentació del programa Audacity a l'alumnat. Explicació general del funcionament.
1ª sessió.-L'alumnat escoltarà diversos àudios proposats pel professor(conte, publicitat, programa ràdio, petit diàleg d'una situació de comunicació que s'estudia en una unitat...) i per parelles (segons l'activitat escollida podem fer altres agrupacions)) escolliran un estil.
2ª sessió: cercaran el text que els serveeixi de narració, el professor el revisarà i assajaran múltiples vegades la pronunciació. Ho podran fer utilitzant el programa per tal d'escoltar-se i que el professor pugui també fer-ho.
3ª sessió:aportaran la part musical i els efectes, si n'es el cas. El professor revisarà amb els diferents grups aquest material, mentres van gravant la narració.
4ªsessió: revisió de tot el material : narració (es fan els arranjaments necessaris, si nés el cas, treure renous de fons..), efectes i música de fons.
5ena sessió: explicació-demostració del muntatge.Muntatge.
6ena sessió:Si s'han acabat els muntatges, els escoltarem i els avaluarem, a partir d'una graella de valoració.
Haurem treballat aquestes competències bàsiques: La lingüística sobretot, la incorporació de les tic, apendre a apendre...