dijous, 15 de desembre de 2011

Conte tradicional "Els tres porquets"

Aquest conte tradcional és una producció feta amb els nins a classe. En tot moment els alumnes partcicpen i poden escoltar els resultats i les possibles modificacions o variants.
Treballem l'expressió oral, escrita, el treball cooperatiu, normes de convivència. Com també es fa servir les TIC/TAC.
diumenge, 11 de desembre de 2011

NATURALESA DEL SO


S'han treballant les següents competències: linguística, tractament de la informació i competència digital i aprendre a aprende.
No he treballat aquest material a classe amb el meu alumnat del present curs perquè les seves característiques del cicle formatiu no m'ho han permès.


Els invents

Els alumnes de 4tB de Primària del CEIP Gabriel Janer Manila, han elaborat un treball sobre els invents que emprem cada dia a classe (la motxilla, el llapis. la goma...), que ens diu qui el va inventar, on, quan, per a què serveix i els seus canvis. Ells són els que han cercat la informació i les veus dels autors de la feina són les enregistrades.

dimecres, 7 de desembre de 2011

Auchwitz, la infàmia més inhumana.

S'ha utilitzat per a introduir de forma original i força interessant l'Holocaust, el Nazisme i la infàmia de l'extermini de jueus a Europa abans i durant la Segona Guerra Mundial.
 
Descriu amb gran detall el tractament de deshumanització al que eren sotmesos tots els presoners i recrea l'ambient sòrdid i brutal dels camps, i resulta de gran impacte als alumnes, que poden adonar-se'n del que veritablement representa l'experiència que varen viure tants milions de persones que, finalment, acabaren morint segons el procediment descrit al text.
 
Especialment adreçat per a alumnes de 4t ESO (Història) i 1r Batxillerat (Història del Món Contemporani).

Programa de Radio "Eivissa Top 10 Radio"

Competències bàsiques:
aquesta activitat és una activitat molt idònia per treballar diverses competències com: la lingüística (per l’elaboració i redacció de les entrevistes, notícies i seccions diverses; i sobretot per treballar la comprensió oral, ja que permet millorar l’entonació i expressió dels alumnes en diferents registres); la competència d’aprendre a aprendre (pel fet de treballar en grups i la necessitat de coordinar esforços) i la competència artística (permet treballar certs conceptes treballats a l’aula i fomentar la recerca d’informació de diferents estils musicals, per oferir a l’alumne una àmplia visió del món musical actual).

Nivell: 1r ESO

Característiques del grup:
El contingut escollit per l’elaboració del projecte d’àudio és la secció d’entrevistes del programa musical de radio q estan elaborant durant el curs els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Balàfia (Eivissa) dins l’assignatura de Música.


Temporalització: 4 sessions

Planificació i desenvolupament:
Durant aquest curs els alumnes estan elaborant un programa de radio musical en diferents grups i on es treballen diferents seccions: entrevistes, noticies, llista de les cançons més escoltades, novetats, concursos (per guanyar entrades per concerts, camisetes i merchandising dels grups de moda), anuncis publicitaris, etc. Els alumnes han d’inventar en grups de 4 persones el nom del seu programa musical, on han de determinar la tendència musical d’aquesta, si ho faran de música electrònica, pop-rock, etc.
El fragment enregistrat s'ha treballat en 4 sessions: una primera sessió de planificació de cada grup i del contingut de cada emisora. Una segona sessió on han elaborat la primera secció del programa, l'entrevista a un artista conegut. En el cas del treball enregistrat és una entrevista a l'artista de moda Bruno Mars. Ells mateixos han redactat les preguntes i han fet una recerca de les respotes a internet. Una tercera sessió va correspondre a l'enregistrament de l'entrevista amb els propis alumnes. I una quarta sessió on han ajudat a la professora a dur a terme efectes de so i l'introducció de música de fons.

Valoració de l’aplicació:
La realització d'aquesta activitat ha resultat molt positiva per treballar la dinàmica de grups, el tractament de les TIC dins l'aula i per motivar a l'alumnat en dur a terme creacions musicals i radiofòniques pròpies. Han pogut treballar aspectes relacionats amb el so i les seves variants, un treball molt relacionat amb els primers conceptes estudiats en aquest trimestre.
La caputxeta vermella


El títol del conte es deu a què la protagonista sempre duu una caputxa vermella. El relat marca la contraposició entre el poble segur i el bosc perillós.
És un conte de transmissió oral. Charles Perrault va ser el primer que el va incloure en un volum de contes i posteriorment els germans Grimm varen fer la nova versió, que es relata a continuació.

dimarts, 6 de desembre de 2011

Los elefantes equilibristas

Projecte del taller de Contes digitals duit a terme amb alumnes de 6è de primària sobre contes de Gianni Rodari en llengua castellana. Aquesta gravació ha de formar part d'un muntatge audiovisual fet amb els dibuixos dels alumnes que han escanejat i muntats en un power point del qual aquesta serà la "banda sonora". Els ha costat molt perqe son alumnes amb dislèxia que han tingut que treballar el text escollit i preparar-lo amb antelació per superar les dificultats en la lectura en veu alta.
Treballa les competències en comunicació lingüística, tractament de la informació i competència digital, cultural i artística i aprendre a aprendre.

la cigala i la formiga

activitat a fer amb els alumnes d'eso
treballa la copètencia digital i la lingüística

Els tres porquets

S'han treballant les següents competències: linguística, cultural i artística, tractament de la informació i competència digital i aprendre a aprende.

No s'ha pogut fer la activitat amb l'alumnat ja que s'espera poder fer servir el tractament del so durant la segona avaluació pels alumnes d'informàtica de 4t.

La valoració és molt possitiva, ja que es bastant senzill fer-la i crec que els alumnes ho poden trobar molt interessant.


Conte "El peixet d'or"