dimecres, 7 de desembre de 2011

Programa de Radio "Eivissa Top 10 Radio"

Competències bàsiques:
aquesta activitat és una activitat molt idònia per treballar diverses competències com: la lingüística (per l’elaboració i redacció de les entrevistes, notícies i seccions diverses; i sobretot per treballar la comprensió oral, ja que permet millorar l’entonació i expressió dels alumnes en diferents registres); la competència d’aprendre a aprendre (pel fet de treballar en grups i la necessitat de coordinar esforços) i la competència artística (permet treballar certs conceptes treballats a l’aula i fomentar la recerca d’informació de diferents estils musicals, per oferir a l’alumne una àmplia visió del món musical actual).

Nivell: 1r ESO

Característiques del grup:
El contingut escollit per l’elaboració del projecte d’àudio és la secció d’entrevistes del programa musical de radio q estan elaborant durant el curs els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Balàfia (Eivissa) dins l’assignatura de Música.


Temporalització: 4 sessions

Planificació i desenvolupament:
Durant aquest curs els alumnes estan elaborant un programa de radio musical en diferents grups i on es treballen diferents seccions: entrevistes, noticies, llista de les cançons més escoltades, novetats, concursos (per guanyar entrades per concerts, camisetes i merchandising dels grups de moda), anuncis publicitaris, etc. Els alumnes han d’inventar en grups de 4 persones el nom del seu programa musical, on han de determinar la tendència musical d’aquesta, si ho faran de música electrònica, pop-rock, etc.
El fragment enregistrat s'ha treballat en 4 sessions: una primera sessió de planificació de cada grup i del contingut de cada emisora. Una segona sessió on han elaborat la primera secció del programa, l'entrevista a un artista conegut. En el cas del treball enregistrat és una entrevista a l'artista de moda Bruno Mars. Ells mateixos han redactat les preguntes i han fet una recerca de les respotes a internet. Una tercera sessió va correspondre a l'enregistrament de l'entrevista amb els propis alumnes. I una quarta sessió on han ajudat a la professora a dur a terme efectes de so i l'introducció de música de fons.

Valoració de l’aplicació:
La realització d'aquesta activitat ha resultat molt positiva per treballar la dinàmica de grups, el tractament de les TIC dins l'aula i per motivar a l'alumnat en dur a terme creacions musicals i radiofòniques pròpies. Han pogut treballar aspectes relacionats amb el so i les seves variants, un treball molt relacionat amb els primers conceptes estudiats en aquest trimestre.