dijous, 15 de desembre de 2011

Conte tradicional "Els tres porquets"

Aquest conte tradcional és una producció feta amb els nins a classe. En tot moment els alumnes partcicpen i poden escoltar els resultats i les possibles modificacions o variants.
Treballem l'expressió oral, escrita, el treball cooperatiu, normes de convivència. Com també es fa servir les TIC/TAC.