dilluns, 5 de desembre de 2011

el lleó i el ratolí

Les competències que treballa són:
Competència lingüística, la digital, la d'autonomia i iniciativa personal

Els alumnes cerquen el test, el graben, li posen efectes i música de tal manera que aconsegueixen els efectes desitjats i treballes totes les cracterítiques relacionades amb el só que permet desenvolupar el programa