diumenge, 27 de novembre de 2011

Entrevista als mestres.

      L'activitat consisteix en fer una entrevista a un mestre per part del alumnes en l'àrea de català de cinquè de primària (que tenen problemes en l'expressió oral i escrita del català per ser castellanoparlants) amb un guió de preguntes pue prèviament han treballat. Els costava prou l'expressió oral i a més davant un mestre i un micro pero amb prou d'assaig ha sortit bé. Les competències bàsiques que s'han fet servir són:

- Comunicació lingüística iaudiovisual.
- Tractament de la informació i competència digital.
- Aprendre a aprendre.
- Autonomía e iniciativa personal.dimecres, 23 de novembre de 2011

Conte del rei Artur

Competències bàsiques que treballa:

Comunicació lingüística i audiovisual
Tractament de la informació i competència digital
Aprendre a aprendre
Autonomia i iniciativa personal

Desenvolupament de l'experiència a l’aula amb el grup d’alumnes:

Nivell: Educació infantil
Cicle: nins i nines de 4 a 6 anys
Característiques del grup: molt interès per fer coses noves, participatiu i pacient
Temporització: 5 sessions
Planificació i desenvolupament:
1. Elecció del conte i adaptació
2. Sessions d'enregistrament: petits trossos que el mestre llegeix i els infants repeteixen. Després s'enganxen un rere l'altre per a formar-ne un de sol.
3. Retocs d'edició de l'enregistrament.
4. Elecció d'una música de fons i d'alguns efectes sonors.
5. Realització del muntatge final i retocs per a un bon acabat

Valoració de l’aplicació:
Ha estat una experiència molt positiva i que ha creat una gran motivació, sobretot pel fet d'enregistrar i escoltar la pròpia veu, i els efectes sonors que es poden aplicar per a modificar-la.
El fet de poder sentir el conte sencer com si l'haguessin enregistrat en una sola vegada, com si llegissin, ha fet que se sentissin importants.
A més, un relat de prínceps i cavallers, bruixots i espases,

LA POESIA A L'AULA DE PRIMÀRIA

TEMA: POESIA A L'AULA DE PRIMÀRIA.

TEXT A ENREGISTRAR: "EL VAMPIRET DRACULET" DE PONÇ PONS.

JUSTIFICACIÓ: Es pretén potenciar l'expressió i comunicació oral a més de treballar la poesía i la rima de manera lúdica i creativa.
Aquesta activitat s'ha realitzat amb alumnes de quart de primària.

TEMPORALITZACIÓ: Hem dedicat tres sessions per dur endavant aquest projecte .
  • A la primera, es tractava de llegir , comprendre i memoritzar la poesía.
  • A la segona sis nins/nines han enregistrat la poesía. Cada un, una estrofa. Després entre tots hem triat la música de fons i diferents renous relacionats amb cada estrofa.
  • Finalment , a l'hora de plàstica , cada alumne de la classe ha fet un auca amb sis vinyetes.
COMPETENCIES BÀSIQUES TREBALLADES:
  • Competència en comunicació lingüística.
  • Tractament de la informació i competència digital.
  • Competència per aprendre a aprendre.
  • Competència cultural i artística.


dimarts, 8 de novembre de 2011

Cuinam a la ràdio


Activitat

Tema: Cuina a la ràdio

Text a enregistrar: Una locutora de ràdio entrevista a una convidada que explica i elabora una recepta de cuina, concretament unes postres.
-          Salutació als oients i benvinguda a la convidada
-          Presentació de la recepta
-          Preguntes d’aclariment
-          Tast final

Justificació: Activitat dissenyada per millorar l’expressió oral i  la creativitat dels alumnes. S’ha triat l’entrevista com a modalitat per part dels alumnes, cosa que fa que estiguin més motivats.

Competències bàsiques implicades:
Competència en comunicació lingüística.
Tractament de la informació i competència digital.
Competència per aprendre a apredre.

Aquesta activitat ha estat desenvolupada per una alumna de 2n d'ESO. 

Se li va proposar la tasca i ella mateixa va triar el tema a tractar. Una vegada decicit que es faria un programa de cuina a la ràdio pactàrem el guió del diàleg, a partir de llavors començàrem fer proves de gravació fins que ens va sortir correcte. El fet que sigui una mica imporvisat fa que sigui més fresc que si fos llegit i que l'alumne hagi d'estar més concentrat per anar formant ràpidament un esquema mental del seu discurs a l'hora que el verbalitza. S'ha exigit que fos un discurs correcte, vigilant barbarismes i amb un vocabulari acurat.

Llavors gravàrem els sons i férem l'edició de manera conjunta. Triàrem la música d'inici i final i començàrem el muntatge.

El resultat ha estat satisfactori. L'alumne ha estat motivada en tot moment i el seu aprenentatge ha tengut repercussions, es va baixar l'audacity al seu ordinador i va fent proves. Se li ha obert una porta a futurs aprenentatges i possibilitats d'aprendre.

Per a que l'activitat sigui més enriquidora s'hauria d'haver desenvolupat en petit grup.

dilluns, 7 de novembre de 2011

Conte

Competències: comunicativa i digital.

No he pogut treballar aquest material amb els alumnes de classe.

divendres, 4 de novembre de 2011

El cicle de l'aigua

Competències bàsiques principals que treballa: C. en el coneixement i interacció amb el món físic, C. comunicativa, i Tractament de la informació i C. digital.

És un bon punt de partida per conscienciar l’alumnat que l’estalvi d’aigua és necessari. A part de fer-los entendre el cicle de l’aigua també vull descobrir com afecta el canvi climàtic en el cicle de l’aigua i preveure quines conseqüències pot tenir en el futur. A més, crec que és un punt de partida molt motivador que pot generar altres focus d’estudi sobre els processos naturals i també iniciar un debat sobre els nostres actes en el món que provoquen canvis molt greus en el seu funcionament.

No he treballat aquest material a classe amb el meu alumnat del present curs perquè les seves característiques (no estan alfabetitzats) no m'ho han permès.