dimecres, 23 de novembre de 2011

Conte del rei Artur

Competències bàsiques que treballa:

Comunicació lingüística i audiovisual
Tractament de la informació i competència digital
Aprendre a aprendre
Autonomia i iniciativa personal

Desenvolupament de l'experiència a l’aula amb el grup d’alumnes:

Nivell: Educació infantil
Cicle: nins i nines de 4 a 6 anys
Característiques del grup: molt interès per fer coses noves, participatiu i pacient
Temporització: 5 sessions
Planificació i desenvolupament:
1. Elecció del conte i adaptació
2. Sessions d'enregistrament: petits trossos que el mestre llegeix i els infants repeteixen. Després s'enganxen un rere l'altre per a formar-ne un de sol.
3. Retocs d'edició de l'enregistrament.
4. Elecció d'una música de fons i d'alguns efectes sonors.
5. Realització del muntatge final i retocs per a un bon acabat

Valoració de l’aplicació:
Ha estat una experiència molt positiva i que ha creat una gran motivació, sobretot pel fet d'enregistrar i escoltar la pròpia veu, i els efectes sonors que es poden aplicar per a modificar-la.
El fet de poder sentir el conte sencer com si l'haguessin enregistrat en una sola vegada, com si llegissin, ha fet que se sentissin importants.
A més, un relat de prínceps i cavallers, bruixots i espases,