diumenge, 27 de novembre de 2011

Entrevista als mestres.

      L'activitat consisteix en fer una entrevista a un mestre per part del alumnes en l'àrea de català de cinquè de primària (que tenen problemes en l'expressió oral i escrita del català per ser castellanoparlants) amb un guió de preguntes pue prèviament han treballat. Els costava prou l'expressió oral i a més davant un mestre i un micro pero amb prou d'assaig ha sortit bé. Les competències bàsiques que s'han fet servir són:

- Comunicació lingüística iaudiovisual.
- Tractament de la informació i competència digital.
- Aprendre a aprendre.
- Autonomía e iniciativa personal.