dimecres, 23 de novembre de 2011

LA POESIA A L'AULA DE PRIMÀRIA

TEMA: POESIA A L'AULA DE PRIMÀRIA.

TEXT A ENREGISTRAR: "EL VAMPIRET DRACULET" DE PONÇ PONS.

JUSTIFICACIÓ: Es pretén potenciar l'expressió i comunicació oral a més de treballar la poesía i la rima de manera lúdica i creativa.
Aquesta activitat s'ha realitzat amb alumnes de quart de primària.

TEMPORALITZACIÓ: Hem dedicat tres sessions per dur endavant aquest projecte .
  • A la primera, es tractava de llegir , comprendre i memoritzar la poesía.
  • A la segona sis nins/nines han enregistrat la poesía. Cada un, una estrofa. Després entre tots hem triat la música de fons i diferents renous relacionats amb cada estrofa.
  • Finalment , a l'hora de plàstica , cada alumne de la classe ha fet un auca amb sis vinyetes.
COMPETENCIES BÀSIQUES TREBALLADES:
  • Competència en comunicació lingüística.
  • Tractament de la informació i competència digital.
  • Competència per aprendre a aprendre.
  • Competència cultural i artística.