dimarts, 8 de novembre de 2011

Cuinam a la ràdio


Activitat

Tema: Cuina a la ràdio

Text a enregistrar: Una locutora de ràdio entrevista a una convidada que explica i elabora una recepta de cuina, concretament unes postres.
-          Salutació als oients i benvinguda a la convidada
-          Presentació de la recepta
-          Preguntes d’aclariment
-          Tast final

Justificació: Activitat dissenyada per millorar l’expressió oral i  la creativitat dels alumnes. S’ha triat l’entrevista com a modalitat per part dels alumnes, cosa que fa que estiguin més motivats.

Competències bàsiques implicades:
Competència en comunicació lingüística.
Tractament de la informació i competència digital.
Competència per aprendre a apredre.

Aquesta activitat ha estat desenvolupada per una alumna de 2n d'ESO. 

Se li va proposar la tasca i ella mateixa va triar el tema a tractar. Una vegada decicit que es faria un programa de cuina a la ràdio pactàrem el guió del diàleg, a partir de llavors començàrem fer proves de gravació fins que ens va sortir correcte. El fet que sigui una mica imporvisat fa que sigui més fresc que si fos llegit i que l'alumne hagi d'estar més concentrat per anar formant ràpidament un esquema mental del seu discurs a l'hora que el verbalitza. S'ha exigit que fos un discurs correcte, vigilant barbarismes i amb un vocabulari acurat.

Llavors gravàrem els sons i férem l'edició de manera conjunta. Triàrem la música d'inici i final i començàrem el muntatge.

El resultat ha estat satisfactori. L'alumne ha estat motivada en tot moment i el seu aprenentatge ha tengut repercussions, es va baixar l'audacity al seu ordinador i va fent proves. Se li ha obert una porta a futurs aprenentatges i possibilitats d'aprendre.

Per a que l'activitat sigui més enriquidora s'hauria d'haver desenvolupat en petit grup.