divendres, 4 de novembre de 2011

El cicle de l'aigua

Competències bàsiques principals que treballa: C. en el coneixement i interacció amb el món físic, C. comunicativa, i Tractament de la informació i C. digital.

És un bon punt de partida per conscienciar l’alumnat que l’estalvi d’aigua és necessari. A part de fer-los entendre el cicle de l’aigua també vull descobrir com afecta el canvi climàtic en el cicle de l’aigua i preveure quines conseqüències pot tenir en el futur. A més, crec que és un punt de partida molt motivador que pot generar altres focus d’estudi sobre els processos naturals i també iniciar un debat sobre els nostres actes en el món que provoquen canvis molt greus en el seu funcionament.

No he treballat aquest material a classe amb el meu alumnat del present curs perquè les seves característiques (no estan alfabetitzats) no m'ho han permès.