dimarts, 2 de març de 2010

conte de la caputxeta

Les competències bàsiques que treballa són:
-Competència en comunicació lingüística
-Competència social i ciutadana.
-Competència cultural i artística.
-Tractament de la informació i competència digital.
-Competéncia per aprendre a aprendre.
-Autonomia i iniciativa personal.

L'experiència s'ha desenvolupat a l'aula amb un grup de 1r d'ESO d'integració lingüística. Es tracta d'un grup d'alumnes reduït on hi ha alumnes que fa molt poc han arribat a Mallorca. L'objectiu primordial és que entenguin i s'expressin en català. Per tant aquesta experiència va anar genial per contribuir a aquest objectiu.

En primer lloc es va demanar als alumnes si coneixien algun conte típic dels seu país d'orígen. Davant la seva negativa ho varen demanar als pares. Aquests també es van manifestar negativament. Es va cercar a internet contes dels seus països, però eren molt llargs. Així que vam optar pel conte de la caputxeta. Vaig dur a classe el conte escrit i vaig donar un full a cada un. Després d'haver-lo llegit,cada un va escollir el seu personatge. Vam fer algunes adaptacions perquè tots tinguessin un personatge. Vam esperar a gravar un dia que sabíem que a la classe del costat no hi havia ningú, per així evitar sorolls. Ho vam enregistrar un parell de vegades, però ja a la tercera, vaig veure que en lloc d'anar millor, de cada vegada es posaven més nerviosos. Així que ja ho vam donar per bo, tot hi haver-hi algunes incorreccions.

La valoració ha estat molt positiva. els alumnes s'han implicat. Fins i tot un alumne molt tímid que pràcticament no li havíem sentit la veu va col·laborar. Ells van quedar molt satisfets.