dilluns, 1 de març de 2010

A Guide to Topsham

Es tracta d'una activitat per segon curs de tercer cicle de primària, a l'àrea d'anglès.

Els alumnes han realitzar una descripció en anglès d'un poble o ciutat on han anat de vacances o el seu lloc de residència. Les hem llegit i analitzat totes i hem triat la que hem trobat més interessant per realitzar l'enregistrament. La redacció triada ha sigut sobre Topsham en Anglaterra, donat que una alumna és de mare anglesa. Més tard hem fet sevir l'enregistrament a classe per fer una activitatde listening comprehension. És a dir, van haver de respondre a unes preguntes després d'escoltar.

COMPETÈNCIES TREBALLADES

COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA Concretament la subcompetència d'escolatr i entendre. Els alumnes solen tenir por a no entendre anglès "real" e aquest cas, com ha sigut un text elaborat per una companya i previament treballat a classe el resultat ha esta molt satisfactori. també han treballat la subcompetència d'escriure en anglès per fer les seves descripcions.
COMPETÈNCIA SOCIAL i CIUTADANA arribant a un acord sobre quina era la descripció que s'havia d'enregistrar

COMPETÈNCIA CULTURAL I ARTÍSTICA. Han conegut un poble d'Anglaterra i han pogut establir comparacions amb el nostre.

COMPETÈNCIA PER APRENDRE A APRENDRE. Han comprovat que si fan feina sobre un text, seu vocabulari, expressions, entonació.. arriben a entendre casi tota la informació enregistrada.

COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC Hem après que l'us que feim a Mallorca dels nostres recursos (turisme) és diferent al que fan en aquest poble dels rius (pesca).