dimecres, 3 de març de 2010

La flor romanial

Aquesta rondalla és una mostra de les feines que estem duguent a terme a l'àrea de música de l'IES Josep Maria Llompart dins el marc del projecte comenius que durant el present curs gira entorn al tema del patrimoni.
En un primer moment hem recabat informació damunt les rondalles populars. A continuació duim a terme una feina en equip consistent en seleccionar una de les rondalles, elaborar un guió adaptant la rondalla al format però mantenint l'estructura i les característiques de les rondalles tradicionals, enregistrament del text, recerca dels efectes i música de fons...
Personalment crec que una activitat d'aquestes característiques treballa totes les competències, però molt especialment: competència cultural i artística (pel que fa a les rondalles com a patrimoni de la cultura pròpia i de la cultura popular universal i a la vessant creativa de recerca de la música adient, etc), competència lingüística (lectura, elaboració del guió, fórmules d'inici i final,estructura...), tractament de la informació i competència digital (recerca de la informació sobre rondalles i materials sonors, manipulació digital del so... per motius obvis), aprendre a aprendre (plantejament de propostes, resolució de problemes que es van plantejant...), autonomia personal (sentit crític, propostes de millora...), social i ciutadana (la feina es desenvolupa en equip: treball col·laboratiu, respecte per les diverses opinions, presa democràtica de decisions...).
Uf! ha resultat complicat dur la feina a terme perquè el grup és massa nombrós (i suposo també perquè era la primera vegada...), però ha estat divertit.