dimecres, 2 de març de 2011

COMPTE "EL LEON AFONICO"

L'activita es pot realitzar amb els alumnres de 4t d'ESO de , es necessitarien entre 3/4 sessions per desenvolupar-la:

  1. Enregistrament amb el programa Audacity.
  2. Recerca i creacio dels efectes de so del compte.
  3. Edició del compte.
  4. Conclusions de l'activitat, dificultats que han trobat els alumnes, repàs de les passes realitzades per dur a terme l'activitat.
A n'aquesta activitat es treballen les competències bàsiques següents:
  1. C. lingüística
  2. C. tractament d'informació i competència digital
  3. C. aprendre a aprendre
  4. C. autonomia i iniciativa personal
  5. C. coneixement i interacció en el medi