divendres, 4 de març de 2011

EL GALL DE LES BOTES GROGUES

Degut que les meves classes són individuals (professor de clarinet al Conservatori) i no tenc grups, he treballat tot sol. La meva experiència del curs ha estat molt positiva, ja que hem aprés a manejar el programa audacity el qual te dóna moltes possibilitats per muntar projectes.