dimarts, 8 de març de 2011

Urlaubsort Mallorca- Entrevista

Aquesta activitat és un exemple del que poden fer els alumnes d'avançat d'alemany d'EOI amb el porgrama audacity.
Es tracta de fer un reportatge radiofònic amb entrevistes reals, elaborar les preguntes, fer el muntatge de les respostes i la música per tal de presentar-lo als companys i treballar així la comprensió auditiva en un nivell mitjà-alt.
Aquest tipus d'activitat té múltiples variants i no es imprescincible fer-la amb nadius. Qualsevol tema és vàlid perquè els alumnes entrevistin els companys i es faci feina amb la producció i amb la comprensió de textos orals.
El fet que hi hagi música de fons quan es parla, és una dificultat afegida, però li imprimeix realisme, ja que és un efecte que s'emplea bastant en aquest tipus de reportatges.

En aquest cas, i com que no es podien fer les entrevistes a gent pel carrer, ja hagut una recerca d'opinions reals sobre Mallorca a internet (blogs, etc). S'han seleccionat unes quantes (s'ha treballat també la part de comprensió lectora per part del grup que feia el reportatge) i s'han enregistrat donant-los efectes. Es treballa així també la pronúncia.

El grup elabora preguntes pels companys (verdader/fals; comprensió d'algun detall / comprensió general).

Es corregeix.

S'evalua als alumnes que han fet el reportatge, la qualitat d'aquest. Als alumnes que han fet la comprensió auditiva, el nivell d'aquesta.