divendres, 4 de març de 2011

Faula l'ase vestit de lleó

En aquesta faula es treballen les competències següents:
  • Comunicació lingüística
  • Coneixement i interacció amb el món físic
  • Tractament de la informació i competència digital
  • Social i ciutadana
  • Aprendre a aprendre
  • Autonomia i iniciativa personal
L'activitat forma part de dues assignatures, la de tecnologia a eso i la tutoria.
A l'assignatura de tecnologia els alumnes han gravat les vaus i han cercat els efectes de so per internet(no hem tingut temps de gavar-los).
A la tutoria els alumnes han escoltat el resultat del seu treball i han treballat la faula aplicant-la a situacions quotidianes de la casse.