dissabte, 5 de març de 2011

L'extraterrestre

Aquesta activitat està pensada per alumnes de 3er cicle de primària.
Les competències que es treballen són bàsicament la Competència Digital i Audiovisual, la Competència en Comunicació Lingüística (lectura, producció escrita, oral...) i la Competència d'aprendre a aprendre (treball en equip per elaborar textos i diàlegs).
L'activitat està pensada per a que es dugui a terme en grups de quatre, així cada alumne participa en l'enregistrament. Els alumnes són els creadors: inventen el conte, trien la música de fons, els efectes sonors, els personatges, etc. Una activitat posterior pot ser la d'escenificar el conte.
Trob que és una activitat molt productiva i que alhora motiva i diverteix molt als nins i nines.