dijous, 3 de març de 2011

los tres cerditos

És un conte que intenta fomentar que s'ha d'ajudar a les persones i sobretot que no hem de tenir mandra a l'hora de fer les coses.
Aquest conte ha estat l'eina per fer servir l'audicity i utilitzar-lo, veient algunes de les seves utilitats.
- L'autonomia personal.
- La competència en comunicació lingüística.
- La competència per aprendre a aprendre.