dimecres, 23 de febrer de 2011

conte El Gegant des Vedrà

Aquest és un conte que la Conselleria va repartir als centres educatius fa un parell d'anys. Ésconte popular d'Eivissa. Un dels objectius era treballar-lo d'una manera diferent. Va dirigit al primer cicle d'educació primària i es treballarà en dues parts: primer amb imatges del conte i posteriorment amb l'audició i el suport de les imatges anteriors. Es tractarà que sigui participatiu, que l'alumnat vagi avançant què creu que passarà.
Les competències que es treballen són la competència lingüística i la cultural i artística.