dilluns, 14 de febrer de 2011

El mite d'Eco i Narcís.

Aquesta activitat està adreçada a alumnes de 4t d'ESO dins la matèria de Llatí, un dels blocs de la qual gira al voltant de la mitologia.
S'ha triat aquest mite perquè parla de l'amor impossible, de la incomunicació i del narcisisme, temes molt ad hoc en l'adolescència.
Cal realitzar el projecte per parelles i, si ja coneixen el programa Audacity (com és el cas en alumnes de 4t d'ESO), es pot dur a terme en dues sessions a l'aula ordinària per a la reinterpretació del mite i tres sessions dins l'aula d'informàtica per al muntatge.
El projecte contribueix a l'adquisició de les competències:
  1. Lingüística, en tant que cal adaptar el mite amb l'aplicació de les propietats textual de coherència, cohesió, adequació i correcció.
  2. Digital, perquè implica convertir un producte tradicional a un nou suport mitjançant l'ús del programa Audacity.
  3. Artística i cultural, ja que l'alumne manipula una manifestació artística i cultural de l'antiguitat, i la recrea i adapta al món actual.
  4. Aprendre a aprendre, enfrontant-se als problemes que, sens dubte, planteja l'edició de so digital.
  5. Autonomia i iniciativa personal, amb la necessària presa de decisions per portar endavant el projecte i l'aportació d'idees.
  6. Social i ciutadana, ja que les decisions s'han de prendre en equip, i cal respectar i valorar les opinions dels altres.