dissabte, 26 de febrer de 2011

LES FAMÍLIES INSTRUMENTALS

Aquesta activitat està dissenyada per l'alumnat de 1r d'ESO a l'assignatura de música.
Aquesta activitat treballa les seguents competències:
- C. Lingüística: desenvolupen la capacitat de resum i la coherència del text així com la vocalització i la correcta pronunciació
- C. Digital: aprenen a utilitzar bàsicament el programa Audacity i la recerca i selecció d'informació a la red.
- C. Cultural i artística: coneixen les famílies instrumentals així com els principals instruments de cada una d'elles.
-C. Aprendre a aprendre: són ells els que fan els resums i les recerques d'informació
-C. autonomia i iniciativa personal: realitzen les activitats en petit grup i així treballes les habilitats per el diàleg i la cooperació.
Aquesta activitat es realitza en 5 sessions:
- 1a sessió: en petit grup definim i resumim el que serà el nostre projecte d'audio així com la música que necessitarem (instruments i música de fons)
-2a sessió: gravació de l'audio amb el programa Audacity (deixam les pausses)
-3a sessió: cercam als bancs de sons aquells sons dels instruments que no podem enregistram i els afagim al nostre audio.
- 4t i 5a sessió: edició de tot el projecte i publicació al blogg del curs.