dissabte, 19 de febrer de 2011

Flaó eivissenc

Creació d'un podcast. Aquesta ha estat una unitat molt divertida que hem desenvolupat dins l'assignatura de 4t d'ESO d'informàtica. L'alumnat és una barreja heterogènia d'alumnes illencs i immigrants, però aquests últims plenament integrats i adaptats. Com que l'edició de so és al currículum de l'assignatura d'informàtica, el treball amb l'audacity és adient per treballar la competència digital, la competència d'autonomia personal i la competència per aprendre a aprendre.

S'ha planificat una sèrie de sessions on es comença per aprendre jugant amb un muntatge gairebé fet amb el qual els alumnes investiguen opcions i efectes. Després de les explicacions i aclaracions pertinents els alumnes desenvolupen una creació personal que comença en la captura des so i finalitza amb un muntatge multipista amb efectes de so i música. La temporalització és de 6 sessions per treballar aquesta unitat, encara que una gran quantitat d'aquestes es perden intentant fer una bona captura de so perquè, a més dels escassos recursos materials dels quals disposem, fer la gravació on tothom xerra alhora és una missió impossible. Per això vàrem disposar d'una aula específica per fer gravacions on els alumnes entraven per parelles.

L'activitat treballa les competències de 4t d'ESO d'informàtica, però per no perdre el temps, la planificació de les captures de so s'ha de fer amb molta cura dels recursos materials i d'espais disponibles.

Aquí teniu un exemple:


I aquí el mateix sense publicitat: