dimarts, 22 de febrer de 2011

Els músics de Bremen

Aquesta activitat permet treballar les competències en comunicació lingüística, ja que fa als alumnes desenvolupar la llengua; tractament de la informació i competència digital, ja que s'han d'emplear eines digitals per poder fer totes les modificacions sonores; la competència cultural i artística, primer cercant música de fons pel conte i també cercant contes de la nostra tradició; aprendre a aprendre, on els alumnes obren les possibilitats d'aprenentatge a altres camps desconeguts per ells i autonomia i iniciativa personal, ja que cadascún a de cercar diferents possibilitats i donar la seva opinió.

Aquesta activitat estaria destinada a alumnes de 1r curs d'ESO, amb ganes de treballar camps nous per ells, molta iniciativa i participació. S'emplearien diverses sesions, una per plantejar l'activitat i cerca individualitzada de diversos contes. Una altra per fer la posada en comú i escollir un dels contes i començar a redactar-lo i donar-li forma. Una altra sessió la dedicaríem a la gravació o aplicació d'efectes sobre la veu i una última la dedicaríem a posar-li la música de fons, després de fer una elecció entre algunes que jo els proposaria.