dilluns, 28 de febrer de 2011

Conversa comunicacions

S'han treballat les competències bàsiques següents:
  • C. lingüística
  • C. tractament d'informació i competència digital
  • C. aprendre a aprendre
  • C. autonomia i iniciativa personal
  • C. coneixement i interacció en el medi

Aquesta experiència s'ha dut a terme amb alumnes de 4t d'ESO de l'optativa tecnologia, es necessitarien entre 3/4 sessions per desenvolupar-la:

  1. Reflexió i redacció de les opinions sobre les comunicacions actuals
  2. Enregistrament amb el programa Audacity
  3. Edició de la conversa