dilluns, 28 de febrer de 2011

Locutors de ràdio

Aquesta activitat ha estat desenvolupada amb alumnat de 4t ESO en dues sessions a l'aula d'informàtica. Havien de presentar les 3 cançons que més li agradessin com si fossen locutors de ràdio, utilitzant el programa Audacity i un micròfon.

La experiència ha segut molt positiva i enriquidora. L’alumnat ha gaudit gravant la seva veu i escoltant-se, així com treballant amb la música que realment li agrada.

Amb aquesta activitat hem treballat les següents competències bàsiques: l’autonomia i iniciativa personal, les tecnologies de la informació i la comunicació, comunicació lingüística i competència per a aprendre a aprendre.