dissabte, 26 de febrer de 2011

La cigala i la formiga

Aquesta activitat està adreçada als alumnes de 4t ESO. És una bona activitat per treballar diferents aspectes lingüístics ( entonació, ritme, etc) al mateix temps que es treballen les noves tecnologies

La temporalització de l'activitat és de 9 sessions aproxidaments a l'aula d'informàtica i per parelles o petits grups.

En aquesta activitat es treballa les següents competències bàsiques:
C. Lingüística.
C. Digital.
C. Artística.
C. Aprendre a aprendre