diumenge, 27 de febrer de 2011

Hawking y Dios

Competències bàsiques que treballa:
  • Competència en comunicació lingüística ( una eina de comunicació com Audacity i més especialment TextAloud, amb veus amb diferents accents i idiomes, treballa aquesta competència de manera intensa)
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (aquesta part es treballada per la entrevista i són les opinions del físic les que ens fan pensar sobre el món físic i espiritual)
  • Tractament de la informació i competència digital
  • Competència cultural i artística (El simple fet de combinar música i audio amb efectes sonors en qualsevol tipus de feina té un component artístic realment important)
  • Competència per aprendre a aprendre (des de fa temps intent conscienciar als alumnes de la importància de omplir els espais buits que tenen en el seus desplaçaments, des de casa a l'institut i de l'institut a casa, amb l'estudi sense esforç que pot suposar escoltar un arxiu d'audio als seus MP3, que siguin documents de les seves matèries fent servir software tipus Audacity o TextAloud)

No he desenvolupat a l'aula aquesta activitat ja que els meus grups no són d'ESO ni Batxiller. Als cicles i als meus mòduls seria difícil incloure aquest tipus d'activitat amb aquesta eina. Encara així, calcul una temporalització de cinc sessions per desenvolupar una activitat d'aquest tipus. El que sí he fet ha estat motivar a l'alumnat a utilitzar aquestes eines en el desenvolupament de les seves activitats.