dijous, 24 de febrer de 2011

El bos quan es fa fosc

Amb aquesta activitat es treballan les següents competències bàsiques:
Conèixement i interacció amb el medi.
Autonomia i iniciativa personal.
Tractament d'informació i competència digital.
Comunicació llingüistica.
Aprendre a aprendre.
Aquesta activitat la desenvoluparé amb un grup de 4t d'ESO, la durem a terme durant 10 sessions on els alumnes aprendran a utilitzar el programa per després realitzar un projecte propi aplicant els coneixement adquirits.